Да можам да го вратам времето

Дај ми барем момент вистинa

И месецот ни ткае приказна

Врати ми го времето кога јас и ти се

љубевме

 

Ми фали тој поглед

Ти си есенска кралица

така нежна, како бел лебед плови

горд као паун,

се перчи

Мала револуција

Знаеш ли да љубиш?

Така нежно,

ко мелодија од онаа

виолина

Ми затвори врата

Ме остави да страдам.

Срцето мое само тебе

те бара драга,

но ти ми затвори врата,

пред да ти кажам дека

те сакам

Мажи

Не си маж

ако кренеш рака на жена!

Разбуди се

и само подари роза

Top