Цако чита

Монолог – поезија од Александар Матовски Цако (музика: Ема Ананиевска)
Монолог – поезија од Александар Матовски Цако (само рецитал)