Поезија

Ми затвори врата

Ме остави да страдам.

Срцето мое само тебе

те бара драга,

но ти ми затвори врата,

пред да ти кажам дека

те сакам

Поезија

Мажи

Не си маж

ако кренеш рака на жена!

Разбуди се

и само подари роза

Top